Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan 9-2007, der ophæves for dette område ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan.