Kommuneplanen

Området er omfattet af kommuneplanramme HR.02.B.33., som er udlagt til boliger. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.