Udbygningsaftaler

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har ejeren af lokalplanområdet overfor Horsens Kommune tilkendegivet at de ønsker at indgå en udbygningsaftale.

Udbygningsaftalen omhandler finansiering vedrørende etablering af en mindre strækning med fortov i lokalplanens sydøstlige hjørne langs matr.nr 883a Horsens Markjorder, Horsens. Fortovet forbinder det eksisterende fortov langs parkeringsarealet ved McDonald´s og møder den nyetablerede vej, som løber gennem området.

Bygherre ønsker at sikre en fornuftig udviklingstakt for områdets bygninger og infrastruktur, der sikrer sammenhæng med eksisterende omgivelser.