Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

  • at fastlægge områdets anvendelse til produktion af biogas og vedvarende energi
  • at sikre vejadgang og stiforbindelser,

Redegørelse

Redegørelse

området må anvende til 

3.1 Produktion af biogas og vedvarende energi.

3.2 Forædling og metanisering af biogas.

3.3 Gas tankstation.

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse