Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

  • at fastlægge områdets anvendelse til..,
  • at sikre vejadgang og stiforbindelser,

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Redegørelse

Redegørelse