Beliggenhed & eksisterende forhold

Området afgrænses mod vest af Chr. M. Østergaards Vej, mod nord og øst afgrænser Georg Rasmussens Vej området, mens Kollegievænget danner afgrænsning mod syd.

Det tidligere Teknikums karakterfulde bygningsanlæg fra midten af 1960´erne, er orienteret med gavlene mod Chr. M. Østergaards Vej. Det består af 3-etages bygninger med grønne gårde imellem, bundet sammen af en nord-sydgående glasgang, der mod syd slutter i et auditorium. I tilknytning hertil er opført det karakteristiske væksthus.

Væksthuset adskiller sig med sine glasklædte facader og sin højde fra de øvrige bygninger, der er opført i røde teglsten i 3 etager med flade, tagpapbeklædte tage. Undervisningsbygningerne har desuden hvide vinduespartier og stern. Undervisningsbygningerne og anlægget er tegnet af arkitekt Ove Boldt i samarbejde med arkitekterne J.G. Ibsen og Erik Laursen. Auditoriet og Væksthuset er tegnet af C.F.Møllers tegnestue.

Den nye centerbygning samt udvidelsen mod nord er tegnet af Birch & Svenning. Kollegierne og fælleshus ved Kollegievænget er tegnet af De Jyske Arkitekter og Arkitekthuset.

Bygningerne ligger på et plateau i niveau med Chr. M. Østergaardsvej, der afsluttes i en mur, der optager terrænspringet mod det lavere liggende terræn mod øst.

Mellem bebyggelsens fløje er grønnegårde udført med forskellige temaer. Langs Chr. M. Østergaards Vej er der anlagt parkeringspladser i anlæggets fulde længde. Parkeringspladsen er ført nord og øst om komplekset, hvor den går over i Kollegievænget.

Parkeringspladsen langs Chr. M. Østergaardsvej er beplantet med en platan for hveranden p-plads og afsluttet med en bøgehæk langs vejen.

Belægningen består af chaussésten opdelt med brosten. Mellem bebyggelsen og ungdomsboligerne er arealerne belagt med betonsten, og der er en sparsom beplantning.

Nord og øst for bebyggelserne er der et åbent, græsklædt område med spredte grupper af træer og buske. Terrænet skråner svagt mod nord og øst, inden det i en træbevokset skråning falder mod Georg Rasmussens Vej og herefter mod Stensballe Sund og Nørrestrand.

Vest for lokalplanområdet ligger et udbygget parcelhuskvarter omkring Bakkesvinget og Pilegade m.fl. og syd for lokalplanområdet en etageboligbebyggelse i 3 til 4 etager.

Det nuværende campus i Horsens rummer de teknisk-merkantile uddannelser i VIA-sammenhæng, pædagog- og sygeplejerskeuddannelser. VIA University College er et af syv campusser i Region Midtjylland.

Vitus Bering Innovation Park, en udviklingspark for udviklings- og vækstorienterede virksomheder og iværksættere ligger ligeledes placeret i området.

Hovedindgangen til VIA University College mod Chr. M. Østergaards Vej.

Bygningerne ligger på et plateau i niveau med Chr. M. Østergaardsvej, der afsluttes i en mur, der optager terrænspringet mod det lavereliggende terræn mod øst.

Nord og øst for bebyggelserne er der et åbent, græsklædt område med spredte grupper af træer og buske.