Eksisterende lokalplaner

Den gældende lokalplan VIA, Chr. M. Østergaards Vej, lokalplan 12-2010, Horsens By, fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål, undervisning og forskning, liberale erhverv, som kontorer, laboratorier og udviklingsværksteder til vidensvirksomheder, konsulenter mv. samt kollegieboliger, ungdomsboliger mv. Lokalplanen giver ikke mulighed for offentlig administration, som f.eks. rådhusfunktioner, hvorfor denne lokalplan er udarbejdet.

Gældende lokalplan aflyses i sin helhed ved denne lokalplans endelige vedtagelse.