Beliggenhed & eksisterende forhold

Det samlede lokalplanområde er på ca. 10.000 m² og ligger nord for rundkørslen ved Silkeborgvej ved ankomsten til Lund fra Horsens. Langs Silkeborgvej, syd for lokalplanområdet, er der etableret cykelsti med forbindelse til Horsens og Lund. Langs cykelstien er der en varieret beplantning.

Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Provstlund Allé, samt et erhvervsområde med mindre virksomheder. Provstlund Allé vejbetjener gården Provstlund, samt et nyere boligområde mod nordvest.

Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af et beplantningsbælte langs Bryrupbanestien og åbne marker, der er under planlægning til byudvikling.

Terrænet i området er næsten fladt.

 

Erhvervsområde vest for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet set fra Provstlund Alle.

Bryrupbanestinen nord for lokalplanområdet.