Udbygningsaftaler

Der er udarbejdet en betinget udbygningsaftale mht ændringerne på Provstlund Allé som skal foreligge underskrevet i forbindelse med den politiske vedtagelse af lokalplanforslaget jf. Planlovens §21 b.

Udbygningsaftalen sikrer etablering af fysiske infrastrukturanlæg i form af etablering af sideudvidelse af Provstlund Allé, samt krydsningsfelt for fodgængere og cyklister.