Skitser

KORTBILAG 5 - TERRÆNSNIT:

Bebyggelsen er projekteret med en afstand på 8 m til det nordlige skel på ovenstående tegninger, men der gives i lokalplanen mulighed for at placere bebyggelse op til 6 m fra det nordlige skel.

Højdeprofil langs det nordlige skel viser at den eksisterende beplantning er høj og tæt de fleste steder i dag.

Skråfoto, fra den 29/6-2019, der viser eksisterende beplantning i det nordlige skel.

KORTBILAG 6 - NEDBRYDNING AF SKALA