Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Østbirk ved Torpvej og med omfartsvejen Skovbakkevej mod sydvest. Herfra er der ca 11 km til Brædstrup, 16 km til Skanderborg og 15 km til Horsens.

Området ligger godt, med både skole, dagtilbud, sport, bibliotek og indkøb indenfor ca 1km afstand.

Området er ca. 2 ha, og ligger forholdsvis let kuperet i kote 68-72, med en overordnet hældning på ca 1:30. Lige syd for lokalplanområdet, finder man Østbirks højeste punkt. Med en overordnet hældning på ca 1:10 hæver landskabet sig her til kote 80, hvorfra man kan se udover det meste af Østbirk.

Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til et ældre boligområde. Mod sydøst ligger et nyt boligområde, der er ved at blive udbygget. Mod sydvest løber omfartsvejen om Østbirk, og mod nordvest grænser området op til åbent land adskilt af Torpvej. Området gennemskæres af en gasledning, der ligger nordvest-sydøst. Ledningsarealet skal friholdes for bebyggelse og udlægges til grønt fællesareal.

Synlige flader (blå) fra Østbirks højeste punkt (rød), der er lokaliseret lige syd for lokalplanens område.