Udbygningsaftaler

På lokalplanområdet adgangsvej (Torpvej), slutter fortov og tilhørende belysning, idag ca 75m fra lokalplanens nye vejadgang. Det medfører en adskillelse mellem lokalplanområdet og byen. Både hvad angår trafiksikkerhed og by-identitet.

På denne baggrund udarbejdes til lokalplanen, en udbygningsaftale for etablering af 75m fortov og 2 lygtepæle ifm. byggemodning af området.