Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Plan & Miljøudvalget som forslag den 2. april 2019.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 3. april 2019.

Lokalplanen er endelig godkendt i Plan & Miljøudvalget den 13. august 2019.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 20. august 2019.