Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i yderkanten af den østlige del af Østbirk, med en central placering tæt på skole, daginstitution og fritidsaktiviteter.

Østbirk Skydeklub ligger lige syd for lokalplanområdet, og skal ikke begrænses i sit omfang med denne lokalplan. 

Østbirk er en lokalcenterby i Horsens Kommune, med en attraktiv placering tæt på natur, central placering i forhold til arbejdspladser og nærhed til motorvej E45. 

Området er ca. 6,7 ha og ligger hovedsageligt i landzone. En lille del af lokalplanområdet, udlagt til sti, er allerede beliggende i byzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone med denne lokalplan. 

Lokalplanområdet omfatter matr. 11ap og en del af 11af, Østbirk By, Østbirk.

Nabomatriklen mod øst er også udlagt til boligformål indenfor kommuneplanramme 36BO09. Der er dermed sandsynlighed for at området bliver udstykket i fremtiden.

Kig udover landskabet mod øst

Oversigtskort over nærområdet