Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Området udgør en del af kommuneplanramme 36BO09 og en lille del af 36OF03 til stiforbindelse. 

Lokalplanlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan 328, Boliger, Monbjergvej, Østbirk overholder kommuneplanramme 36BO09 og 36FO03.