Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25.august 2015.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 1. september 2015.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 15.12.2015.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 17.12.2015.