Overordnet planlægning

Statens vandplan

Regnvandet afledes til Torsted Bæk og Dallerup Sø. Der skal etableres våde regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af regnvand forinden afløb til recipient. Desuden stilles skærpede krav til rensning af regnvand til Dallerup Sø, da Dallerup Sø er udpeget af Statens Vandplaner 2010-2015 til restaurering.