Eksisterende lokalplaner

En mindre del af lokalplanområdet mod vest langs Bjerrevej er omfattet af lokalplan nr. 150, der regulerer skilte og facader i Horsens midtby, samt indfaldsveje og bevaringsværdig beplantning. Langs den sydlige del af ejendomme Bjerrevej 230 er en bevaringsværdig beplantning, som skal søges bevaret.