Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den dato. måned år.

Forslaget er offentlig bekendtgjort dato. måned år.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den dato. måned år

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort dato. måned år.