FORSLAG

Lokalplanens indhold

En kortfattet beskrivelse, der gør det muligt at forstå hovedindholdet af lokalplanen. Formålet med en sådan beskrivelse er at gøre det lettere for den ikke sagkyndige læser at forstå, hvad gennemførelsen af lokalplanen indebærer. Den bør derfor være letforståelig, og fagudtryk bør så vidt muligt undgås.

En mulighed er at begrænse denne beskrivelse til de overordnede og vigtigste dele og supplere ved forklarende bemærkninger i direkte tilknytning til nogle af lokalplanens bestemmelser.

Tekst el. billede (thumbs 2)

KUN TEKST. 

Denne artikel gå på tværs af hele siden (thumbs 3).

Denne artikel gå på tværs af hele siden (thumbs 3).

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer