FORSLAG

Beliggenhed & eksisterende forhold

Kort beskrivelse af områdets størrelse, beliggenhed i kommunen og lignende.

Kendskab til eksisterende terrænforhold, beplantning, bebyggelse og anlæg, herunder eventuelle vej- og stianlæg, er ofte nødvendigt for at bedømme et lokalplanforslag.

I afsnittet gives en beskrivelse af området, som det ser ud og fungerer i dag, samt af karakteristiske træk ved bebyggelsen/landskabet i lokalplanområdet og dets omgivelser. Beskrivelsen kan med fordel belyses med kort, luftfoto eller lign., der viser, hvordan området ligger i forhold til naboarealerne, og hvordan området ligger i kommunens samlede geografi.

Støjforhold er en af de væsentlige rammebetingelser for et lokalplanforslag. I den udstrækning kommuneplanen indeholder støjkonsekvensområder omkring veje, jernbaner, støjende virksomheder mv., kan der tages udgangspunkt heri. Ellers tages udgangspunkt i kendskabet til de faktiske forhold eventuelt suppleret med støjmålinger.

Særligt ved udnyttelse af muligheden i § 15, stk. 2, nr. 21, for at forny boligkvarterer i eksisterende byområder, selvom det pågældende kvarter er støjbelastet– herunder ved såkaldt ‘huludfyldning’ – bør det fremgå af lokalplanens redegørelsesdel, at kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod den støjbelastede facade. Lokalplanen bør gøre rede for støjbelastningen fra hver af de virksomheder, som bidrager til belastningen af det pågældende område, og den eventuelle regulering i form af miljøgodkendelse eller påbud, således at bygherren kan projektere den nødvendige støjafskærmning og -isolering korrekt.

Tekst el. billede (Thumbs 2).

KUN TEKST. 

Artikel der på tværs af hele siden (Thumbs 3).

Her sættes luftfoto med afgrænsning ind fra SpatialSuite.

Følgende lag skal være tændt/slukket:

  • Luftfoto
  • Lokalplanafgrænsningen (kladde)

I SpatialSuite laver i en jpg via: /Værktøjer/Eksporter kortudsnit/ - her skal i huske at sætte bredde i pixels til 973 (det passer til en sidebredde i Odeum - Thumbs 3).

I vælger kortudsnittet i vil have med og trykker ok. Gemmer kortet midlertidigt et smart sted.

Så vælger i indsæt billede her i editoren (lille firkant med bjerget og solen), trykker på mappen udfor kilde og finder jeres respektive lokalplanmappe (opret en hvis ikke i har en - med samme navn som SBSYS-sagen).

Stå på mappen og vælg upload eller erstat fil og find så jpg filen det smarte midlertidige sted i har lagt den. Vælg upload.

Hvorefter i vælger filen og vupti kortbilaget er inde. Så sletter i denne hjælpetekst.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer