Lokalplaner i høring

2017-05 Blandede Byformål, Sundvej, Horsens er i høring i perioden 31.10.17 til 05.12.17

2016-11 Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding er i høring i perioden 07.11.17 til 30.01.18

2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens er i høring i perioden 31.10.17 til 23.01.18

2017-15 Boliger, Bjørnshave, Bygholm Bakker, Horsens er i høring i perioden 12.12.17 til 16.01.18

300 Boliger, Nordrevej 19, Horsens er i høring i perioden 12.01.18 til 09.02.18

2016-26 Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe er i høring i perioden 02.05.17 til 27.06.17

2017-02 Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens er i høring i perioden 03.10.17 til 28.11.17