Lokalplaner i høring

2016-11 Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding er i høring i perioden 07.11.17 til 27.03.18

2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens er i høring i perioden 31.10.17 til 23.01.18

305 Boliger, Bækvej, Lund er i høring i perioden 13.03.18 til 10.04.18

2016-26 Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe er i høring i perioden 02.05.17 til 27.06.17

2016-28 Udvidelse af Industrimuseet samt boliger, Ny Havnegade, Horsens er i høring i perioden 09.02.18 til 06.04.18