Velkommen til Horsens Planportal
342 - Tillæg til Lokalplan, Horsens, Området nord for Bygholm Sø

FORSLAG

Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er placeret nord for Bygholm sø, og er afgrænset af Kærgårdsvej, Silkeborgvej, Hf. Erik Sørensens Minde, Rosenkrantzvej og Østerlundvej. Søvej deler området i to næsten lige store dele.  Området er i lokalplan 1-2012 udlagt til blandet bolig og erhverv. Området er i lokalplan 1-2012 udlagt til liberale erhverv samt butik til lokal forsyning, derudover kan der i delområdet evt. indpasses enkelte boliger, hvis støjgrænserne i f.t. trafikstøj kan overholdes.

Se ydelige beskrivelse af området i lokalplan 1-2012. Link

Området er derudover også omfattet af lokalplan 150. Link 

Området ligger inden for de støjbelastede arealer i kommuneplanen, og det skyldes hovedsagligt Motorvej E45 og Silkeborgvej, som begge skaber meget trafikstøj. 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer