Velkommen til Horsens Planportal
342 - Tillæg til Lokalplan, Horsens, Området nord for Bygholm Sø

FORSLAG

Detailhandel

Lokalplan 342 ændrer det eksisterende butiksareal til dagligvarebutik i lokalplan 1-2012 fra max. 1000 m² til max.1200 m², inklusive personalefaciliteter. Det skyldes, at butiksstørrelserne er ændret i forbindelse med planlovsrevisionen i 2017, samt at det generelle behov for butiksareal, har ændret sig siden vedtagelsen af lokalplan 1-2012. Arealkravet til butikker er generelt steget de sidste 7 år, og 1200 m ² er i dag standarden for nye butikker. 

Ændringen i anvendelsesbestemmelsen ændrer ikke på, om det er muligt at etablere en dagligvarebutik, da det blev vedtaget i lokalplan 1-2012. Lokalplan 342 sikrer, at rammerne for en ny dagligvarebutik er tidssvarende, ved at åbne mulighed for at udvide det samlede butiksarealet til 1.200 m².

Ændringen af butiksarealet vurderes ikke at ændre på eksisterende planlagte påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Det skyldes, at ændringen ikke sker for at give mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik, men at øge butiksarealet for den allerede planlagte dagligvarebutik.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer