Velkommen til Horsens Planportal
336 - Sommerhusområde, Slagballe Bakker, Slagballe

FORSLAG

Kortbilag 1 Lokalplanafgrænsning

Følgende kort viser matrikler (rød streg) og lokalplanafgrænsning (sorte prikker).

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer