Velkommen til Horsens Planportal
336 - Sommerhusområde, Slagballe Bakker, Slagballe

FORSLAG

Lokalplanens indhold

Lokalplanens bestemmelser indeholder alene en aflysning af § 5.1 om byggefelter i den eksisterende Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker.

Lokalplanenes redegørelse er ajourført i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Kortbilag er ligeledes ajourført.

Siden gældende byplanvedtægt for området blev vedtaget, er planlovens mindstekrav til lokalplaners indhold ændret. Derfor indeholder planen tilføjede emner, f.eks. redegørelse for specifikke miljøforhold, formåls- og anvendelsesbestemmelser. 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer