Velkommen til Horsens Planportal
336 - Sommerhusområde, Slagballe Bakker, Slagballe

FORSLAG

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgrelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlgning med senere lovndringer fastlgges hermed flgende bestemmelser for det i 2 nvnte omrde.
1.1Lokalplanens forml er, at aflyse bestemmelse 5.1 i den eksisterende Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker.
2.1Lokalplanens omrde afgrnses som vist p kortbilag 1, og omfatter alle matrikler indenfor Byplanvedtgt Nr. 6 Slagballe Bakker.Lokalplanen omfatter ogs alle parceller, der efter den 22.02.2019udstykkes inden for lokalplanomrdet.
2.2Lokalplanomrdets zoneforhold er sommerhusomrde.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
8.1Bestemmelse 5.1 "Der faststtes p hver ejendom et byggefelt, som vist p vedhftede kortbilag. Bygninger m kun opfres inden for byggefeltet" i gldende Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker aflyses.
8.2Bebyggelsens omfang og placering reguleres af det til enhver tid gldende bygningsreglement, dog m hver grund hjst bebygges med 200 m inklusiv garage, carport, overdkninger mv. uden anvendelse af eventuelle fradragsregler for sekundr bebyggelse i reglementet.
 
Det til enhver tid gldende Bygningsreglement regulerer den fremadrettede placering af bygninger.
5.2 og 5.3 i Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet og regulerer forholdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet.
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet.
 
Partiel Byplanvedtgt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gldende for lokalplanomrdet.
Efter Byrdets endelige vedtagelse og offentliggrelse af lokalplanen m ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret fr offentliggrelsen af planforslaget, kan fortstte som hidtil.
Byrdet kan iflge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere vsentlige afvigelser fra planen kan gennemfres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens forml, fortrnges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, nr det er ndvendigt for planens virkeliggrelse. Sfremt byggeforholdene i vrigt ikke er reguleret i nrvrende lokalplan, glder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Horsens Kommune har ptaleret for overtrdelse af bestemmelserne i nrvrende lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/336---sommerhusomraade-slagballe-bakker-slagballe/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer