Skitser

Kortbilag 5

Snit

Udvalgte snit  

 

Kortbilag 6

Vandhåndteringsplan

Vandhåndteringsplan

Kortbilag 7

Boligvej

Illustration af princip for boligveje

 

Kortbilag 8

Sti-typer

Sti-typer i lokalplanområdet

 

 

 

 

Kortbilag 9 

Kortbilag 9

Mulig udlægning af bebyggelse som tæt-lav og åben-lav på små grunde.