Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Kortbilag 3, Fremtidige forhold