VEDTAGET

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25.02.2019

Forslaget er offentlig bekendtgjort 05.03.2019

Lokalplanen er endelig godkendt af byrådet 17.06.2019

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 25.06.2019

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer