Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

Lokalplanens indhold

Lokalplanen sikrer primært, at der kan opføres butikker i området - dagligvarebutikker og / eller udvalgsvarebutikker. Lokalplanen indeholder derudover bestemmelser om vejadgangen til området og sikrer en vis visuel kvalitet ved bestemmelser om  byggeriets udformning farve- og materialevalg samt ved beplantning, belægning og skiltning.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer