Udbygningsaftaler

Der foreligger en betinget udbygningsaftale mellem kommunen og investoren omkring om- og udbygning af krydset Bjerrevej / Højagergårdsvej / Kirkevej incl. trafiksignalanlæg, kanaliseringsanlæg mm. Den betingede udbygningsaftale omhandler endvidere udbygning og ændring af Højagergårdsvej mellem krydset Bjerrevej / Højagergårdsvej / Kirkevej og Stamvejen.

Udbygningsaftalen er indgået med henblik på at opnå en højere kvalitet i henhold til planlovens § 21 b stk. 2 nr. 1. Lokalplanens indhold og bestemmelser har ingen sammenhæng med udbygningsaftalen.