Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen. Området er ikke synligt fra kysten idet området set fra kysten ligger bag anden bebyggelse. Byggeriet opføres endvidere ikke højere end 8,5 meter og vil derfor ikke påvirke kystlandskabet.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer