Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

Eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er omfattet af en relativt ny Lokalplan nr. 2015-14, Boliger, Ørnstrup Møllevej, Horsens. Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanrammen. Lokalplanafgrænsningen er defineret efter arealet som investorerne har opkøbt.

Idet der ikke er overensstemmelse mellem investorernes arealopkøb og kommuneplanrammen er det en forudsætning at der udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2017. Uoverensstemmelsen resulterer endvidere i at en del af den eksisterende lokalplan må aflyses (se kortudsnittene til højre).

Disse opgaver er alene tekniske tilretninger, som sikrer de korrekte afgrænsninger i forhold til det reelle areal. Anvendelsen og udnyttelsen som Bydelscenter er i fuld overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Overlap ml. lokalplanafgrænsning og eksisterende lokalplanområde - det lille område nord for lokalplanafgrænsningen aflyses ved endelig vedtagelse.

Kommuneplanramme 15CE06 udvides med et kommuneplantillæg, der får sammenfald med den sydlige lokalplanafgrænsning.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer