Velkommen til Horsens Planportal
311 - Centerområde, Torvekarreen, Horsens

FORSLAG

Høring

For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets indhold bliver lokalplanen offentligt fremlagt i mindst 4 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se klagevejledning her.

 

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til lokalplan, kommuneplantillæg eller miljørapporten, skal disse senest den 27.08.2019 sendes til Plan & By.

Det kan du gøre her fra siden ved at sende en kommentar fra formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg el. pdf format. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

 

Hvis ikke det er muligt at sende den her fra siden kan det også sendes til:

planogby@horsens.dk el. Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

 

Byrådet vil herefter igen tage stilling til planforslaget/planforslagene og de indsendte bemærkninger og indsigelser. 

Bemærkningerne til miljørapporten vil indgå i den sammenfattende redegørelse, der skal følge planforslagene ved den endelige vedtagelse. 

Svar på indkomne indsigelser vil blive fremsendt efter Byrådets endelige stillingtagen til lokalplanen.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender bemærkninger / indsigelser / klager er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.

 

Skriv dine kommentarer her:
Fornavn
Efternavn
E-mail
Adresse
Post nr.
Emne
Lokalplan
Kommentar
Vedhæft fil

Indtast bogstaverne vist ovenfor

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer