Velkommen til Horsens Planportal
311 - Centerområde, Torvekarreen, Horsens

FORSLAG

Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering.  Teknik og Miljø har vurderet, at planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene. Find Miljørapporten under fanen "Miljørapport".

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer