Velkommen til Horsens Planportal
311 - Centerområde, Torvekarreen, Horsens

FORSLAG

Kystnærhedszone

Planområdet ligger, ligesom store dele af Horsens by, indenfor kystnærhedszonen. Planområdet ligger i eksisterende tæt by og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Bebyggelsen i området vil desuden ikke kunne ses fra kysten. På baggrund heraf vurderes det at den nye bebyggelse ikke vil påvirke kystnærhedszonen.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer