Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

 

 

 

Situationsplan med antal etager angivet på hver bygning