Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Høring

For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets indhold bliver lokalplanen offentligt fremlagt i mindst 4 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24. 

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til lokalplanen, skal disse senest den 19.02.2019 sendes til Plan & By.

Det kan du gøre her fra siden ved at sende en kommentar fra formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg. eller pdf. format. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

 

Hvis ikke det er muligt at sende den her fra siden kan det også sendes til:

planogby@horsens.dk 

eller

Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Plan & By

Rådhustorvet 4

8700 Horsens.

 

Plan- og Miljøudvalget (delegeret af Byrådet) vil herefter igen tage stilling til planforslaget og de indsendte bemærkninger og indsigelser. 

Bemærkningerne til miljørapporten vil indgå i den sammenfattende redegørelse, der skal følge planforslaget ved den endelige vedtagelse. 

Svar på indkomne indsigelser vil blive fremsendt efter Plan og Miljøudvalgets endelige stillingtagen til lokalplanen.

 

VIGTIGT!

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender bemærkninger/indsigelser/klager er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af dine eventuelle bemærkninger/indsigelser/klager. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer