Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør udvidelse af det eksisterende erhvervsområde, mod nord, samt ny boligbebyggelse ved Toftumvej.

Eksisterende vejadgang Mølbjerg forlænges op til de nye erhvervsbygninger. De fremtidige erhvervsbygninger skal have samme karakter som de eksisterende bygninger og der skal etableres et beplantningsbælte nord og øst for det nye område, samt beplantning langs lokalplanområdets vestside.

Boligområdet skal have vejadgang til Toftumvej og der skal etableres regnvandsbassin og stianlæg i det rekreative grønne område, samt enkeltstående træer langs boligvejen.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer