Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, hvorfor det skal vurderes om nyt byggeri vil have indflydelse på kystlandskabet. Kystnærhedszonens afgrænsning ændres med vedtagelsen af denne lokalplan, idet området overgår til byzone.

Området ligger 1,3 km fra kysten og skråner mod nord væk fra fjordlandskabet. Højderyggen, der afgrænser fjordlandskabet ligger syd for lokalplanområdet cirka i kote 28. Lokalplanområdets højest beliggende bebyggelse vil være cirka i kote 23. Bygningshøjden er fastlagt til max. 10 meter over terrænniveau, og det højeste bygningspunkt vil dermed være cirka i kote 33, altså kun 5 meter over bakkekammen. Syd for den del af lokalplanområdet der nu ligger i kystnærhedszonen, ligger der eksisterende bebyggelse som vil skærme den nye bebyggelse, set fra kysten.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer