Eksisterende lokalplaner

Der findes i dag en Lokalplan S-41 for det eksisterende erhvervsområde. Lokalplan S-41 aflyses og erstattes af denne Lokalplan 304.

Der er ingen eksisterende lokalplaner for den nye del af erhvervsområdet, boligområdet, eller det rekreative grønne område.