Kortbilag 3: Området i dag

Vær opmærksom på at forholdene kan ændre sig med tiden og at kortet dermed ikke er juridisk bindende.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer