Høring

For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets indhold bliver lokalplanen offentligt fremlagt i mindst 4 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning. 

Den offentlige høring forgik i perioden 23-08-2018 til den 20-09-2018. I høringsperioden fremkom 24 høringssvar.

Plan og Miljøudvalget (delegeret af Byrådet) vil herefter igen tage stilling til planforslaget og de indsendte bemærkninger og indsigelser. 

Svar på indkomne indsigelser vil blive fremsendt efter Plan- og Miljøudvalgets endelige stillingtagen til lokalplanen.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer