Skitser

Skitse der viser krydset mellem Værvej og Amballevej, med hvilke påvirkinger områdets udlægning giver til kigget til Vær Kirke.

Billede af området før bebyggelse.Visualisering før

Skitse på områdets fremtidige udseende med bebyggelse.Visualisering efter