Vedtaget

Kortbilag 5 Skitser

Skitse af tværprofil af veje

 

 

 

Skitse over boligenklaver med referende fælles friarealer og beplantning

 - i forbindelse med betingelse for ibrugtagning af de enkelte boligenklaver.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer