Vedtaget

Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder overordnet formål og bestemmelser om:

 -udformning og placering af nye boliger hvor Tyrstedgaards driftsbygninger ligger i dag,

- beliggenhed og udformning af veje og fælles friarealer, herunder beplantning,

- forhold der sikrer at både hverdags- og klimaregn håndteres indenfor lokalplanområdet.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer