VEDTAGET

Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er ca. 9,0 ha stort og ligger nord for boligområdet ved Provstlund Alle i Lund. Der er ca. 6 km til Horsens bymidte. Området ligger naturskønt tæt på Provstlund Skov og afgrænses mod syd af Provstlundstien.

Lokalplanområdet er landskabeligt orienteret i nordøstlig retning, hvor lokalplanområdets sydlige grænse ligger på en højderyg. Selve terrænet inden for lokalplanområdet er bakket med et lavpunkt i det nordøstlige hjørne. Området er i dag landbrugsarealer, dog findes der i lavpunktet en mindre klynge træer.

 

Området set fra Provstlundstien mod nordvest.

Lokalplanområdet ligger naturskønt tæt ved Provstlund Skov.

Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanområdets afgrænsning.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer