Velkommen til Horsens Planportal
2017-2 - Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens

Lokalplan

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 26. september 2017.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 3. oktober 2017.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 29. januar 2018

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 30. januar 2018

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer