Lokalplanens indhold

Lokalplanen viderefører de overordnede principper fra lokalplan 2016-3. Det vil sige, at princippet for vejforløbet inde i lokalplanområdet er uændret, og lokalplanområdet har adgang til den offentlige kommunevej Nordrevej via de private fællesveje Hyrdetasken og Præstegårdshaven.

Ændringen består i at bebyggelsen i området kan fortættes, idet der åbnes op for muligheden for at opføre tæt-lav boligbebyggelse.

Med lokalplanen gives der således mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse (sammenhængende bebyggelse), åben-lav bebyggelse på små grunde (min. 500 m²) samt åben-lav bebyggelse på store grunde (> 700 m²).

Bygherren/udstykkeren har frihed til at vælge mellem de nævnte bebyggelsestyper, og kan f.eks. udføres som vist i princippet på illustrationsplanen. 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer